20160912

Miljonprogrammet blir som nytt

Bästa hyresgäster i D. Carnegie & Co,

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på att omvandla våra miljonprogramsområden till attraktiva bostäder i nyskick. Vi har också en helhetssyn som innebär att vi också tar ett socialt ansvar och miljöansvar. Vi har som målsättning att inom tio år från att vi förvärvat ett bostadsområde ska det vara totalrenoverat och kunna attrahera hyresgäster från alla samhällsgrupper.

ulf
Specialister på bostäder i Stockholmsregionen

Vi äger drygt 16 400 lägenheter inom pendlingsavstånd från Stockholms centrum varav 10 000 i Stockholms län, och vi kommer att fortsätta strategin att förvärva miljonprogramsfastigheter i Stockholmsregionen. Vår organisation innehåller över 180 specialister på fastighetsförvaltning och vi har även byggt upp en särskild organisation för renovering av fastigheterna. Vi har också anställt egna hantverkare för att kunna ge snabb och effektiv service till våra hyresgäster.

Ett bättre boende genom renoveringar

En väsentlig del i vår vision om ett bättre boende är att renovera och höja standarden i enskilda lägenheter. Här används en metod som gör det möjlighet att renovera enskilda lägenheter, inklusive stambyten, utan att behöva evakuera ett helt hus eller en trappuppgång. Detta tillvägagångssätt uppskattas mycket av våra hyresgäster och ingen behöver flytta ut för att huset ska renoveras. Mot slutet av året höjdes vår kapacitet till en takt om minst 1 000 lägenheter årligen med denna metod. Erfarenheten visar dessutom att de flesta renoverade lägenheterna hyrs ut till våra befintliga hyresgäster som bor i orenoverade lägenheter.

D. Carnegie & Co renoverar även i, på och runt fastigheterna för att helheten ska förädlas till nyskick. Vår målsättning är att varje bestånd vi förvärvar ska nå denna standard inom tio år. Förutom tak, fasader, trapphus, tvättstugor etc. lägger vi också stora resurser på att utemiljöerna ska lyftas till hög klass för ökad trivsel och trygghet i områdena.

Vår renoveringsorganisation består av personal fokuserad på det stora upprustningsarbete som genomförs. För att klara det har vi en organisation med ett antal byggprojektledare som ser till att våra anlitade byggfirmor utför renoveringarna på bästa sätt.

Tack vare att vi är ett börsnoterat bolag med starka ägare kan vi hämta pengar från marknaden och kan därmed renovera hela vårt bestånd till nyskick i snabb takt utan begränsad tillgång till kapital.

Helhetsansvar

Det går inte att skapa ett attraktivt boende utan att även arbeta med ett helhetsansvar för våra områden. Vi försöker även stötta de boende genom till exempel egna anställda trygghetsvärdar, vilket har ökat trivsel och trygghet i våra områden. Även verksamheter som bidrar till fritid och utbildning som mentorskap och lokala idrottssatsningar har fått stöd. Vi har börjat genomför gratis fotbollsskolor och vi ska även starta liknande aktivitet inom andra sporter och områden.

Vi har också genom aktivt arbete lyckats höja servicegraden vilket visat sig i de ”Nöjd Kund Index”-undersökningar vi genomför varje år i samarbete med AktivBo där vi använder hyresgästernas synpunkter för att förbättra vårt sätt att arbeta och ytterligare höja våra boendes trivsel.

Vi har ett genomgripande miljötänk och vi har nyligen lanserat en aktivitetsplan som genom investeringar på nästan en miljard kronor ska spara uppåt en tredjedel av den energi vi idag använder.

Utblick

Vi kommer att fortsätta förädlingen av våra fastigheter och att öka attraktiviteten i våra bostadsområden. Vi på D. Carnegie & Co upplever att det vi gör är mer än bara ett jobb, det är också en insats för att visa att det går att göra attraktiva områden av det som många dömt ut som trista förorter. Framöver kommer vi att bli ännu bättre på att lyssna på våra hyresgäster och att renovera våra hus på ett sätt som innebär mindre störningar och bästa möjliga resultat.

Alla dessa insatser för att lyfta våra områden gör att både jag och alla medarbetare är väldigt engagerade och stolta för det vi gör, vilket kommer att märkas i det framtida arbetet.

Bästa hälsningar

Ulf Nilsson
VD D. Carnegie & Co