Ett fastighetsbolag med
inriktning på bostäder

Östgötaporten äger och utvecklar bostäder genom en god förvaltning och genomgripande renovering.

Östgötaporten är en del av D Carnegie som tillsammans äger och förvaltar drygt 20000 lägenheter. Östgötaporten är lokalt förankrat i Norrköping där våra ca 2300 lägenheter finns i områdena Hageby, Marielund och Innerstaden. Förvaltningen sker nära hyresgästen för högsta möjliga servicegrad. Vi samarbetar med det omgivande samhället för att skapa ett bra boende och satsar på utveckling.

Utveckla boendet

  • Hyresgäster erbjuds att få lägenheten renoverad till nyproduktionsstandard.
  • Vi undersöker ständigt hyresgästernas önskemål om hur boendet kan utvecklas – via undersökningar.
  • Vi förbättrar den gemensamma boendemiljön – vi ser till att utemiljön är i nyskick.

Hela boendet

  • Vi engagerar oss i hela boendet – inte bara i att renovera lägenheter till nyskick utan i hela området där fastigheten finns.
  • Vi samarbetar med olika aktörer – se Engagemang – för trygghet, trivsel och utveckling av hela området där våra fastigheter finns.

Det goda boendet

  • Vi renoverar lägenheter till nyskick på ett boendevänligt sätt – renovering sker på de boendes villkor.
  • Vi erbjuder en hög servicenivå med flera specialister som förvaltningsvärdar och assistenter på våra kontor som har hög tillgänglighet.
  • Genom kommunikation med hyresgäster via nyhetsbrev och personliga samtal skapar vi en god relation till hyresgästen.

Renoverat i 360 grader

Lägenheter, hus och utemiljö renoveras från grunden. Gå en virtual tour!

Möt ditt nya boende här