Journummer

Har du något akut som har hänt i din lägenhet och behöver omedelbar hjälp? Med akut menas risk för väsentlig skada på person eller fastighet.

Är det något som kan vänta kontaktar du oss nästkommande vardag eller registrerar felanmälan på hemsidan.

Om du före eller efter kontorstid störs av dina grannar så finns hjälp att få via vår störningsjour. Se telefonnummer nedan för respektive område.

Under kontorstider kontaktar du ditt områdeskontor i första hand. Kontaktuppgifter till ditt områdeskontor finns här.

Hageby

Störning & fastighetsjour: NOKAS 011-14 17 15

Navestad / Atrium

Fastighetsjour: Renall 011-10 13 90
Störningsjour: NOKAS 011-14 17 15

Centralt & Marielund

Störning & fastighetsjour: NOKAS 011-14 17 15