Värme och ventilation

Vår strävan är, att med minsta möjliga miljöpåverkan, ge våra hyresgäster ett trivsamt inomhusklimat.

Vi strävar efter en temperatur mellan 20 och 21 grader under hela dygnet (riktvärden enligt Socialstyrelsen är 20 grader på dagen och 18 grader på natten).

För bästa möjliga inomhusklimat och att kontrollera innan eventuell felanmälan görs.

  • Kontrollera att alla radiatorer (element) är fullt påskruvade, det vill säga. ”moturs”.
  • För att få en bra spridning av värmen från radiatorerna bör det vara fritt framför dem.
  • Tänk på att inte ha möbler eller tjocka gardiner framför elementen.
  • Kontrollera temperaturen med en termometer. Mätning skall göras 1 meter ovanför golvet och minst 1 meter från fönster.

Du bör avvakta några dagar innan man gör en serviceanmälan särskilt som det i början och slutet av den kallare årstiden kan det vara stora variationer i utomhustemperaturen och det kan ta någon dag innan uppvärmningen stabiliserar sig. Vid snabba väderomslag hinner inte alltid fastighetens värmesystem med att ställa om till att producera mer värme och det kan därför upplevas som kallare än vad det faktiskt är.