Störningar

Undvik att själv störa dina grannar. Det finns inga speciella tider när det är tillåtet att ha musik eller tv på hög volym eller liknande. Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott boende för alla.

Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Om vi får ett klagomål eller en störningsrapport kontaktar vi den störande. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickar vi ett varningsbrev. Om den störande, trots detta, inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om du blir störd av dina grannar och inte själv har möjlighet att påpeka detta tar du kontakt med oss. Då kontoren är stängda ringer du istället jourbolag. När du anmäler en störning måste du lämna namn och telefon. Anledningen till detta är att vi kan behöva nå dig för att få mer upplysningar. Vi lämnar dock aldrig ut uppgifter om vem som anmält en störning till den som stört.