Kamera i fastighet

I några enskilda fall kan det förekomma att det finns kamera i port i någon av fastigheterna. Utgångspunkten är att hyresfastigheter inte ska kameraövervakas. Ibland kan det dock uppstå problem som äventyrar de boendes trygghet eller på andra sätt medför störningar i boendemiljön. När sådana allvarliga problem har uppstått – och endast då – kan kameraövervakning övervägas på aktuella adresser.

Syftet med kamera enligt ovan är att skapa en större trygghet för de boende. Kameran och det material som kameran fångar, lagras och används i enlighet med gällande lagstiftning. Materialet hanteras med stor försiktighet och används bara då vi har fått uppgift om att något otillbörligt har förekommit i fastigheten.