Grillning

Vid alla former av grillning gäller att detta skall ske på ett sätt så att grannarna inte utsätts för störningar.

På balkonger är det av säkerhetsskäl endast tillåtet att använda elektrisk grill. Grillning med öppen låga, till exempel gasol, kol eller briketter är absolut förbjudet. För marklägenheter med egen uteplats är det tills vidare tillåtet att grilla med gasol- och kolgrill. Grillen ska då placeras så långt bort från huset som möjligt.

I vissa områden där det är praktiskt lämpligt har vi anordnat allmänna grillplatser för våra hyresgäster.