För din säkerhet

Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet

I varje lägenhet ska det finnas minst en brandvarnare. Om din bostad saknar brandvarnare kontaktar du vår serviceanmälan så kommer vi och monterar en åt dig. Du som hyresgäst har ansvaret för att brandvarnaren fungerar. När batteriet är på väg att ta slut ger brandvarnaren från sig korta pipljud.

Ingen förvaring i trapphus

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att förvara barnvagnar, leksaker och annat i allmänna utrymmen som till exempel trapphus, loftgångar och källargångar. Sådant kan antändas och orsaka allvarliga skador. Det är också viktigt att det är fri framkomlighet vid en eventuell utrymning eller om till exempel räddningstjänst eller ambulans behöver ta sig fram.
Vi gör kontinuerliga brandskyddsronderingar och kontrollerar då bland annat att det inte står saker i vägen.

Anmäl skador så snabbt som möjligt

Om du misstänker att din bostad har en fukt- eller vattenskada är det mycket viktigt att du kontaktar oss så snabbt som möjligt eftersom skadan kan spridas i fastigheten. Desto snabbare vi kan åtgärda felet ju mindre är risken att vi måste bryta upp väggar och golv för att få ordning på skadan.